Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Thái độ của sinh viên với việc phòng ngừa nghiện ma túy ở Đại học quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Tâm lí học

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về thái độ phòng ngừa nghiện ma túy. Làm rõ thực trạng thái độ của sinh viên với việc phòng ngừa nghiện ma túy ở trường ĐH QG- HN (Đại học quốc gia Hà Nội). Đề xuất kiến nghị nhằm giúp sinh viên có thái độ cự tuyệt với ma tuý góp phần thực hiện hoạt động phòng ngừa nghiện ma tuý ở trường học và cộng đồng.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét