Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

V.N. Voloshinov và khởi đầu của ngữ dụng học

Ngữ dụng học hiện đại thường được coi là ra đời năm 1955 cùng với những bài thuyết trình tại Harvard của J. L. Austin về lý thuyết Hành động ngôn ngữ. Tuy nhiên, vị tiền bối của ngữ dụng học hiện đại là nhà ngôn ngữ học Liên Xô V.N. Voloshinov, người đã đi trước Austin tới bốn chục năm trong việc xây dựng một hệ thống triết học ngôn ngữ khá hoàn chỉnh, cho phép vượt qua những giới hạn của ngôn ngữ học truyền thống, đặc biệt là ngôn ngữ học cấu trúc của Saussure, để nghiên cứu ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp xã hội sống động. Đó là những khẳng định mà bài viết này muốn trình bày.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59163

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Quá trình vận động của cục diện chính trị Đông Á từ 1991 đến 2011

Dựa vào nguồn tài liệu chính thống trong nước và các nghiên cứu quốc tế, luận án góp phần luận giải và làm sáng tỏ thêm Quá trình vận động của cục diện chính trị Đông Á từ 1991 đến 2011. Qua đó, có thể thấy được nguyên nhân, diễn biến, thay đổi trong cục diện chính trị Đông Á và tác động của nó đối với khu vực và thế giới qua những trung tâm quyền lực của trật tự thế giới mới. Bên cạnh đó, luận án cũng góp phần luận giải và làm sáng tỏ khái niệm cục diện chính trị nói chung, cục diện chính trị Đông Á nói riêng qua hai giai đoạn 1991 – 2001 và 2001 – 2011. Đồng thời, luận án cũng góp phần mô hình hóa cục diện chính trị khu vực Đông Á để thấy được thứ bậc quyền lực của các chủ thể quan hệ chính trị quốc tế quan trọng của khu vực, để thấy được bố cục và diện mạo, cũng như đặc trưng của cục diện chính trị khu vực Đông Á qua từng giai đoạn.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35070

Nghiên cứu tác dụng chống đông máu của các phân đoạn dịch chiết Sâm vũ diệp và Tam thất hoang trên in vitro

Xây dựng mô hình đánh giá tác dụng chống đông máu trên in vitro, đồng thời nghiên cứu tác dụng chống đông máu trên in vitro của các phân đoạn dịch chiết SVD và TTH thông qua các chỉ số PT và APT.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55122

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: tác động đối với thương mại hàng hoá giữa hai bên và hàm ý cho Việt Nam

Luận án có những đóng góp mới cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Về phương diện lý luận, luận án đã xây dựng được Khung chẩn đoán tác động tiềm tàng của EVFTA dựa trên cơ sở các lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế, lý luận về FTA và các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của FTA. Khung chẩn đoán tác động EVFTA có thể áp dụng để đánh giá tác động tiềm tàng của các FTA khác Việt Nam đang đàm phán hoặc đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực. Về phương diện thực tiễn, luận án đã phân tích được những thay đổi trong thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và EU về kim ngạch, tỷ trọng, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu, từ đó phân nhóm hàng hoá và thị trường để giúp Việt Nam có những định hướng phát triển hàng hoá và thị trường với EU trong tương lai. Luận án đã kết hợp các phương pháp định tính, định lượng (mô hình SMART và mô hình trọng lực), các công cụ nghiên cứu khác nhau để chẩn đoán và đánh giá tác động tĩnh cũng như tác động động tiềm tàng của EVFTA đến tổng thương mại, thương mại trong 18 nhóm ngành và 2 nhóm hàng hoá (dệt may và dược phẩm) giữa Việt Nam và EU. Từ đó, luận án đã chỉ ra các các lợi ích, cơ hội và khó khăn, thách thức của EVFTA đến Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vào cơ hội và thách thức theo thị trường, theo ngành, chi tiết đến sản phẩm trong hai nhóm hàng gồm dược phẩm và may mặc và đưa ra các hàm ý hữu ích, thực tiễn cho cả Chính phủ cũng như doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn-Holocen khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam: Luận án TS. Khoa học trái đất: 624402

Đề tài nghiên cứu "Tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn-Holocen khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam" được thực hiện thông qua việc phân tích minh giải tài liệu địa chấn nông phân giải cao kết hợp với phân tích thạch học, địa hóa các cột mẫu trầm tích và mẫu trầm tích bề mặt đáy biển đã đưa ra được năm điểm mới của luận án như sau: - Xác lập bốn bề mặt ranh giới tập chính bao gồm SB2, SB1, TS và MFS tương ứng với năm tập trầm tích T1, T2, T3, T4 và T5 và bốn miền hệ thống bao gồm miền hệ thống biển cao-thoái (HST), biển thấp (LST), biến tiến (TST và TST/SST) và biển cao trẻ nhất (HST) trên TĐN giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen. - Xác định sự hình thành thành tạo phong hóa cứng (mức độ cao nhất là lớp laterit), sự phát triển của lớp phủ thực vật, và tốc độ hạ xuống chậm của mực nước biển từ thời kỳ đồng vị oxy biển 5 (MIS 5) cho đến cực đại băng hà cuối cùng (LGM) là những nguyên nhân làm cho tập trầm tích T1 có bề dày ~10 m lớn hơn so với tập trầm tích T4 có bề dày ~2-4 m. - Xác định các bậc thềm cổ, cồn cát, sóng cát đáy biển là các di tích của các đới bờ cổ phân bố ở độ sâu 120-100 m; 55-60 m; và 25-30 m hình thành vào các thời kỳ tương ứng 18-15 nghìn năm, 13-11 nghìn năm và 10-9 nghìn năm trước. - Xác định hệ thống dòng chảy cổ của hệ thống Sông Đồng Nai, sông Mekong chảy qua khu vực thềm chuyển tiếp về phía đông, và một số chi lưu địa phương khu vực gần 2 bán đảo Cà Mau chảy về phía Vịnh Thái Lan và ảnh hưởng của độ dốc địa hình chi phối hình thái thung lũng sông cắt xẻ trên khu vực thềm vào thời kỳ mực nước biển thấp. - Xác định quy luật tích tụ trầm tích như sau: tốc độ tích tụ thấp ở đới đỉnh châu thổ (<1 cm/năm), tăng lên ở đới sườn châu thổ (1-10 cm/năm), giảm về phía chân châu thổ-thềm kế cận (<1 cm/năm), và xu hướng vận chuyển trầm tích vùng thềm ven bờ về phía tây nam chiếm ưu thế.

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Tản mạn xung quanh một ngôi trường (Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập trường Đông Kinh nghĩa thục)

Bài viết nhân kỷ niệm 100 năm trường Đông Kinh nghĩa thục được thành lập tại Hà Nội từ tháng 3-1907 và bị nhà cầm quyền Pháp đóng cửa vào tháng 11 năm đó. Tuy trước sau chỉ hoạt động được 9 tháng, nhưng với ảnh hưởng lan tỏa nhanh chóng và sâu rộng, trong thực tế, Đông Kinh nghĩa thục không chỉ là một trường học theo lối mới, mà với những hoạt động phong phú và sáng tạo hướng theo mục tiêu đề cao dân trí, chấn hưng dân khí, bồi dưỡng nhân tài, đã trở thành một cuộc vận động văn hoá - tư tưởng - chính trị quan trọng, là cả một phong trào rộng lớn trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX.  Có thể khẳng định Đông Kinh nghĩa thục là  một mốc son trong lịch sử xây dựng và đổi mới nền giáo dục Việt  Nam với nhiều khó khăn và thửthách, cho tới nay những khó khăn và thử thách vẫn có nhiều  và đòi hỏi sớm được giải quyết để đưa đất nước tiến lên. Những bài học có tính  cập nhật và hiệu quả của Đông Kinh nghĩa thục đến nay vẫn cần được nghiên cứu và vận dụng  một cách nghiêm túc, có sáng tạo và nâng cao để phục vụ đắc lực hơn cho sự nghiệp xây dựng một nền giáo dục cách mạng tiên tiến, theo đúng phương châm giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Xác định đơn vị hành chính - lãnh thổ ở Việt Nam hiện nay

Phân chia lãnh thổ quốc gia thành các đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương các cấp là một tất yếu khách quan của các Nhà nước hiện đại. Việc phân định đơn vị hành chính lãnh thổ dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như: truyền thống lịch sử, tính cộng đồng dân cư của địa phương; đặc điểm, điều kiện tự nhiên: địa hình, lãnh thổ, núi sông; yếu tố dân tộc, sắc tộc; yêu cầu hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân; an ninh, quốc phòng; quá trình đô thị hoá...  Kinh nghiệm lịch sử hiện đại của nhiều quốc gia cho thấy, các đơn vị hành chính và địa giới  hành  chính thường mang tính ổn  định  lâu dài,  ít có  sự xáo trộn,  trừ những trường đặc biệt do chiến tranh, thiên tai chia cắt hoặc do quá trình phát triển, đô thị hóa thật sự cần thiết thì mới có sự điều chỉnh.

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Văn tự Hán và vai trò của giới trong hôn nhân

Chữ Hán phản ánh khá đầy đủ sự phát triển của các hình thái xã hội Trung Hoa với các hình thức hôn nhân quần hôn, đối ngẫu thuộc chế độ mẫu hệ, chuyển sang chế độ phụ hệ với các tập tục cướp hôn, ép hôn, mua bán hôn nhân, nam giới giữ vị trí thống trị trong gia đình và xã hội, thân phận người phụ nữ ngày càng thấp hèn, lệ thuộc vào nam giới. Cùng với sự tiến bộ của xã hội loài người, trong tiếng Hán cũng xuất hiện những cách biểu đạt xu hướng tiến tới sự bình đẳng về giới và bình đẳng trong hôn nhân. Bài viết tập trung phân tích về vai trò của giới trong hôn nhân được biểu hiện qua văn tự Hán, nhằm làm rõ thêm đặc điểm xã hội Trung Hoa được thể hiện trong ngôn ngữ. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn góp thêm tài liệu tham khảo trong dạy học, nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60313

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Tuyển dụng Công chức ở Việt Nam hiện nay.: Luận văn ThS. Luật

Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng công chức ở Việt NAm. - Luận văn làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng thực hiện việc tuyển dụng công chức ở nước ta hiện nay, trên cơ sở đó chỉ ra những điểm tích cực cũng như những điểm còn tồn tại trong lĩnh vực này. - Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả của tuyển dụng công chức ở Việt Nam.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60124

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Tác dụng của dầu gấc trong việc bảo vệ phóng xạ

Trong lúc các đám mây phóng xạ khổng lồ do vụ nổ từ nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản ngày 11/3/2011 đang ngày một lớn và bao trùm nhiều vùng trên lãnh thổ Việt Nam, việc làm thế nào để phòng tránh bị ảnh hưởng bởi đám mây phóng xạ này đang là mối quan tâm lớn của nhiều người dân Việt Nam. Trong các tế bào sau chiếu xạ bị thiếu các chất hủy diệt các hydroperoxit, các gốc hydro, các phân tử oxy đơn bội. Riêng đối với các chất oxy đơn bội thì chính Beta Caroten là chất có tác dụng hủy diệt mạnh nhất. Gấc cũng đã được chiết xuất thành các viên nang để cho dễ sử dụng Dầu gấc là một chất dinh dưỡng. Thành phần chính của dầu gấc là Beta Caroten, Lycopen…ngoài ra dầu gấc còn có nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là Selenium là chất hiện nay được coi là có tác dụng phòng chống ung thư mạnh.


Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Tác động của khí hậu và thiên tai đối với nông nghiệp Việt Nam, biện phát thích nghi để phát triển bền vững - Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25241

Nghiên cứu phân lập và chuyển gen liên quan đến tính chịu hạn vào giống lúa ở Việt Nam.: Luận án TS. Sinh học

- Trình tự mã hóa OsDREB1A kích thước 720 bp đã được phân lập thành công và giải trình tự từ DNA tổng số của giống Cườm Dạng I và cDNA của giống Mộc Tuyền; trình tự mã hóa OsDREB2A kích thước 825 bp đã được phân lập thành công và giải trình tự từ cDNA giống Cườm Dạng I. Tạo được 04 cấu trúc vector chuyển gen: Ubi:OsDREB1A, Ubi:OsDREB2A, Lip9:OsDREB1A và Lip9:OsDREB2A làm vật liệu phục vụ công tác tạo giống cây trồng chịu hạn theo định hướng chuyển gen. - Khả năng tạo callus và khả năng tái sinh chồi từ callus của tập đoàn giống lúa trồng ở Việt Nam phụ thuộc chặt chẽ cả hai yếu tố giống và môi trường. Có 05/47 giống lúa (LP-5M, IR80416-B-152-4, YUNLU103-1B, Nếp Khau Để Đỏn và Chành Trụi) có tỷ lệ tạo callus lớn hơn 75% trên môi trường MS có bổ sung 2,4D. Có 05/26 giống lúa (LUYIN46, IR80416-B-152-4, LHY-4, YUNLU103-1B và Chành Trụi) có khả năng tái sinh chồi từ callus đạt trên 70% trên môi trường MS có bổ sung 2mg/l BAP và 0,5mg/l kinetine. Chành trụi là giống duy nhất trong nghiên cứu có khả năng tiếp nhận gen lạ và quy trình chuyển gen đã được thiết lập thành công với tỷ lệ xấp xỉ 15% cho giống lúa này. - Các vector biểu hiện Ubi:OsDREB1A, Ubi:OsDREB2A, Lip9:OsDREB1A và Lip9:OsDREB2A đã được chuyển thành công vào giống lúa Chành Trụi. Thu được 54 dòng chuyển gen độc lập ở thế hệ T0, 17 dòng cây đồng hợp tử ở thế hệ T1. - Kết quả sàng lọc kiểu gen và đánh giá kiểu hình đã xác định được 04 dòng Chành Trụi chuyển gen đồng hợp đã duy trì đến thế hệ T3 (L3 và L5, cấu trúc Lip9:OsDREB1A; U1 và U4, cấu trúc Ubi:OsDREB1A) có kiểu hình gần tương đồng với cây đối chứng và có khả năng phục hồi, kết hạt (tỷ lệ hạt chắc đạt 13,33 - 20%) sau 03 tuần ngừng cung cấp nước. Kết quả nghiên cứu biểu hiện (sqRT-PCR và qRT-PCR) cũng cho thấy OsDREB1A và một số gen chỉ thị chịu hạn (DIP, SALT) ở cây chuyển gen đều được tăng cường biểu hiện trong điều kiện hạn.

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Quản lý đội ngũ chuyên viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản lý đội ngũ chuyên viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảtrong công tác quản lý đội ngũ chuyên viên trong bối cảnh toàn cầu hóa trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học. +Nhiệm vụ: -Trình bày tổng quan nghiên cứu về cơ sở lý luận trong công tác quản lý đội ngũ chuyên viên tại cơ sở giáo dục Đại học. -Đánh giá thực trạng việc thực hiện quản lý đội ngũ chuyên viên tại ĐHQGHN hiện nay. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện quản lý đội ngũ chuyên viên tại ĐHQGHN.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60100

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Ảnh hưởng của mạng internet đối với giới trẻ: Cái nhìn từ phía khoa học thần kinh

Thật khó để tưởng tượng một thế giới không có mạng Internet do sự phổ biến và sức ảnh hưởng to lớn của nó. Tuy nhiên, nghiện Internet đã trở thành một mối lo thực sự, và còn được so sánh với các rối loạn gây nghiện khác. Sự thay đổi trong cấu trúc và các chất hoá học trong não do sử dụng Internet quá nhiều gây ra một mối lo ngại với các nhà nghiên cứu và giáo dục học đối với sự phát triển của những người trẻ. Bài nghiên cứu này thảo luận những ảnh hưởng của mạng Internet với thanh thiếu niên bằng cách phân tích ba khía cạnh cụ thể, bao gồm (1) việc tìm kiếm trên Internet, (2) chơi trò chơi điện tử, và (3) liên kết mạng xã hội. Dựa trên các bằng chứng của khoa học thần kinh, nghiên cứu này đi đến kết luận rằng mạng Internet chắc chắn là một công cụ hữu hiệu cho những người trẻ, với điều kiện nó được sử dụng một cách hợp lý dưới sự hướng dẫn sát sao của các nhà giáo dục.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59598

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Về kiểu “ẩn danh” nhân vật - Tiếp cận qua một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Bài viết tập trung bàn về cách xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại, trong đó nhấn mạnh đến sự ảnh hưởng của bút pháp hiện đại ở thể loại tiểu thuyết đến việc tạo hình chân dung nhân vật. Từ việc xóa bỏ “đường viền nhân vật” về ngoại hình đến sự nhòe mờ ranh giới về mặt tâm lý, đã cho thấy một lối tư duy về nhân vật của tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn này khác với truyền thống, thể hiện những nỗ lực không ngừng của nhà văn trong việc tìm tòi, sáng tạo nghệ thuật.

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Các loại hình hoạt động trên mạng xã hội của sinh viên và những yếu tố ảnh hưởngCác kết quả trong bài báo này được rút ra từ đề tài nghiên cứu “Mạng xã hội với thanh niên Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”, mã số VI1.1-2011.04 do quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Nafosted) tài trợ. Kết quả chỉ ra 5 loại hình loại hoạt động chính được sinh viên hướng tới khi sử dụng mạng xã hội là: 1/ tương tác bạn bè, 2/ giải trí (đạt mức cao), 3/ sự thể hiện bản thân (mức trung bình), 4/ kinh doanh và cuối cùng là 5/ thử nghiệm cuộc sống (đạt mức thấp). Những sinh viên tham gia vào nhiều loại hình hoạt động trên mạng xã hội là những người 1/ sử dụng mạng xã hội trên 5 giờ/ngày, 2/ có nhiều bạn trên mạng, 3/ thường xuyên giao tiếp trên mạng, 4/ công khai nhiều thông tin cá nhân trên mạng, 5/ có sự đánh giá cao lòng tự trọng.

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Nghiên cứu và đề xuất phương pháp mô hình hóa tri thức cho hệ thống văn bản luật

Phân tích về đặc điểm của tri thức trong văn bản luật - Phân tích ưu và nhược điểm của các kỹ thuật mô hình hóa tri thức như Luật sinh, Ngôn ngữ khung, Mạng ngữ nghĩa và đưa ra phương pháp phù hợp với đặc điểm miền tri thức - Đề xuất phương pháp mô hình hóa tri thức cho văn bản luật - Cài đặt hệ tri thức trả lời các truy vấn qua giao diện theo chuẩn của REST/
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59481

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Đảm bảo an toàn thông tin trong thương mại điện tử: Mô hình từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp ở Việt Nam

An toàn thông tin trong thương mại điện tử là một trong những điều kiện đảm bảo phát triển hoạt động thương mại điện tử của toàn bộ nền kinh tế. An toàn thông tin trong thương mại điện tử mô hình từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B) có vị trí quan trọng bởi tỷ trọng giao dịch B2B chiếm đa số trong các giao dịch thương mại điện tử trên toàn thế giới. Đảm bảo an toàn thông tin trong thương mại điện tử B2B cần được nghiên cứu trên quan điểm toàn diện: giữa bên mua và bên bán, từ chuyên môn kỹ thuật đến quản lý, từ cấp độ quản lý nhà nước đến cấp độ quản trị doanh nghiệp. Bài viết trình bày lý thuyết về an toàn thông tin trong thương mại điện tử B2B, thực trạng an toàn thông tin trong thương mại điện tử B2B và các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin nhằm phát triển hoạt động thương mại điện tử B2B ở Việt Nam trong thời gian tới.Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Ảnh hưởng của một số đặc điểm ăn uống và lối sống tĩnh tại đến bệnh béo phì ở nam học sinh tiểu học Hà Nội năm 2012

Béo phì là một bệnh đa nhân tố do tác động của các yếu tố dinh dưỡng, hoạt động thể lực và gen di truyền. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của một số đặc điểm ăn uống và lối sống tĩnh tại đến bệnh béo phì ở học sinh tiểu học nam tại Hà Nội. Một nghiên cứu bệnh chứng được tiến hành trên 167 trẻ nam có tình trạng dinh dưỡng bình thường và 189 trẻ nam bị béo phì được chọn từ 31 trường tiểu học Hà Nội. Kết quả phân tích hồi quy logistic đa biến điều chỉnh theo tuổi và khu vực sống cho thấy những đặc điểm làm tăng nguy cơ béo phì là háu ăn (OR=3,6; P=0,003), ăn nhanh (OR=3,5; P=0,002), ăn nhiều (OR=8,2; P=0,001), ngủ tối ≤8 giờ/ngày (OR=2,3; P=0,007); trong khi, ăn chậm là một yếu tố bảo vệ làm giảm nguy cơ béo phì (OR=0,3; P=0,019). Các đặc điểm gồm tần suất ăn thức ăn nhanh, thời gian ngủ trưa, thời gian xem tivi, chơi điện tử, hoạt động thể thao và tập thể dục buổi sáng, và cách thức đến trường không liên quan đến bệnh béo phì ở trẻ tiểu học nam tại Hà Nội.


Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Ngôn ngữ hội thoại trong thể loại phỏng vấn (trên tư liệu báo in tiếng Việt hiện nay)

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu phỏng vấn với tư cách là một cuộc hội thoại. Lấy cặp thoại phỏng vấn làm trung tâm, luận án đã nghiên cứu và làm rõ đặc điểm cấu trúc, chức năng của cặp thoại cũng như sự vận động và tương tác của cặp thoại trong cuộc thoại phỏng vấn. Trên cơ sở đó, luận án cũng chỉ ra một số chiến lược phỏng vấn mà những nhà báo giàu kinh nghiệm thường sử dụng để mở đầu, duy trì, phát triển cũng như kết thúc cuộc phỏng vấn sao cho mang lại hiệu quả giao tiếp và hiệu quả thông tin tối đa. Đặc biệt, luận án đã chỉ ra chiến lược này có sự vận dụng khác nhau trong từng thể loại đặc thù thông qua việc nghiên cứu điển hình chiến lược sử dụng ngôn ngữ trong phỏng vấn chân dung, phỏng vấn thời sự và phỏng vấn điều.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54364

Nhân cách văn hóa Mahathir Mohamad : Luận văn ThS. Khu vực họcĐề tài được thực hiện với mong muốn đem lại một cái nhìn tương đối sâu sắc, cơ bản và có hệ thống về nhân cách văn hóa Mahathir với tư cách là một nhà lãnh đạo đất nước và một Muslim. Đi sâu nghiên cứu diễn tiến lịch sử Malaysia, những chính sách về dân tộc và tôn giáo dưới thời Mahathir, ảnh hưởng của ông đến sự phát triển của Malaysia những năm vừa qua sẽ phần nào làm nổi bật nhân cách của một vĩ nhân, một nhà văn hóa lớn của Malaysia. Với tư cách là một Muslim, với tư cách là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, Mahathir Mohamad đã lãnh đạo đất nước Malaysia phát triển từ một quốc gia thuần nông trở thành một cường quốc công nghiệp như thế nào? Giải quyết xung đột giữa người Hoa và người Malay ra làm sao?

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Cơ sở địa lý cho phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại các di sản thế giới ở Việt Nam (nghiên cứu trường hợp vịnh Hạ Long và đô thị cổ Hội An) : Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường- Xây dựng được cơ sở lý luận về phân khu chức năng du lịch dựa vào cộng đồng trong một khu di sản thế giới tại Việt Nam, bao gồm các vấn đề: mục đích, nguyên tắc và phương pháp, cấp phân vị, các tiêu chí phân vùng. - Xây dựng cơ sở lý luận về đánh giá điều kiện cho phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại các di sản thế giới ở Việt Nam theo các tiểu khu chức năng, gồm 5 tiêu chí: độ hấp dẫn, không gian văn hóa, thái độ cộng đồng, cơ sở vật chất - kỹ thuật và khả năng tiếp cận; - Làm rõ được tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại hai khu di sản thế giới vịnh Hạ Long và đô thị cổ Hội An; - Phân chia lãnh thổ khu vực di sản thế giới vịnh Hạ Long thành 2 khu với 6 tiểu khu chức năng và khu vực di sản thế giới đô thị cổ Hội An thành 1 khu và 4 tiểu khu chức năng cho phát triển du lịch dựa vào cộng đồng; - Đề ra được hệ thống các giải pháp nhằm phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại hai khu di sản một cách bền vững trên cơ sở giải pháp về không gian phát triển du lịch dựa vào cộng đồng.

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

VẤN ĐỀ KHỦNG BỐ QUỐC TẾ TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM HIỆN NAMLuận văn đã khảo sát, đánh giá thực trạng thông tin khủng bố quốc tế trên báo điện tử thông qua việc khảo sát 03 tờ báo đại diện (VnExpress, Tuoitre và Vietnamnet), chỉ rõ ưu nhược điểm, đặc biệt là nguyên nhân của nhược điểm; cùng với việc phỏng vấn sâu các phóng viên, chuyên gia, làm căn cứ cho việc đề xuất, giải pháp khắc phục nhược điểm.

- Từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đã nghiên cứu, khảo sát, Luận văn đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với cơ quan chức năng và cơ quan báo chí nhằm nâng cao chất lượng thông tin về khủng bố quốc tế trong thời gian tới. Cơ quan chức năng cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động, tích cực trong việc định hướng thông tin báo chí; Hợp tác chặt chẽ, phát huy hiệu quả của các cơ quan báo chí quốc gia; Nâng cao năng lực đội ngũ phóng viên, nhà báo chuyên trách; Đa dạng hóa nội dung, cải tiến hình thức chuyển tải… góp phần giúp cho báo chí nói chung, báo điện tử nói riêng thực hiện tốt hơn vai trò, sứ mệnh của mình trước những vấn đề liên quan kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở nước ta thời kỳ đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập, phát triển.

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Vấn đề di cư trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh

Giới thiệu khái quát về khái niệm hiện tượng di cư và người di cư, phân loại người di cư, khái quát hiện tượng di cư trong lịch sử (trước Chiến tranh Lạnh), và tìm hiểu những nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy hiện tượng di cư. Nghiên cứu những điều kiện mới cho hiện tượng di cư phát triển; tình hình cùng một số đặc điểm của vấn đề di cư trên thế giới và các khu vực. Phân tích và đánh giá những tác động của hiện tượng di cư, bao gồm những tác động tích cực và tiêu cực đối với con người, quốc gia và quan hệ quốc tế.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58960

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Việt Nam và bài toán năng suất trong nỗ lực đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tếBài viết này đánh giá và phân tích động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong ba thập kỷ đổi mới vừa qua. Bài viết cho thấy tăng trưởng của Việt Nam còn chưa thật mạnh mẽ, dưới mức tiềm năng, và bước vào xu thế suy giảm quá sớm, khi thu nhập bình quân đầu người còn rất thấp. Bài viết ch ra rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là hạn chế của Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy tăng năng suất và hiệu quả của nền kinh tế. Hạn chế này là do Việt Nam chưa coi trọng tối đa phát huy ba động lực thúc đẩy tăng trưởng năng suất và hiệu quả. Đó là, đổi mới sáng tạo, nắm bắt công nghệ, và nâng cấp khả năng hấp thụ khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp; thiết kế và phối thuộc chiến lược trong thúc đẩy chuyển dịch nguồn lực từ ngành nghề và sản phẩm có giá trị thấp sang giá trị cao; và kiểm soát tham nhũng trong các dự án đầu tư công và loại bỏ hoạt động kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước. Bài viết đưa ra một số khuyến nghị bước đầu giúp Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ nỗ lực tăng năng suất và hiệu quả nền kinh tế.

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Vị trí, vai trò của biểu tình, quyền biểu tình trong xã hội dân chủ, pháp quyền

Ở nước ta vẫn còn có rất nhiều quan niệm, cách nhìn, cách ứng xử khác nhau về biểu tình và quyền biểu tình của công dân, thậm chí coi biểu tình là những hành vi có hại đối sự phát triển, chính thể và sự ổn định chính trị - xã hội. Bài viết này phân tích làm rõ vị trí, vai trò không thể thiếu của biểu tình trong xã hội dân chủ, pháp quyền.

Hiệp định xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức đối với thị trường lao động Việt Nam
Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) là hiệp định thương mại tựdo giữa các nước ở ven hai bờ Thái Bình Dương, mục tiêu tiến tới loại bỏ từ 90% trở lên các rào cản về thuế quan cho hàng hóa, dịch vụ của đối tác tham gia hiệp định. Việt Nam kỳvọng sẽ được hưởng lợi từ TPP, nhưng cũng có không ít khó khăn đang chờ đợi ở phía trước. Khi hiệp định được ký kết, một số lượng lớn lao động tay nghề cao từ các nước sẽ gia nhập vào thị trường lao động nước ta tạo nên cuộc cạnh tranh với lao động trong nước. Bài viết đề cập những cơ hội và thách thức của thị trường lao động Việt Nam khi thực hiện các cam kết về lao động trong TTP, từ đó đưa ra một số khuyến nghị về chính sách đối với Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55740

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Trung tâm Thông tin -Thư viện với nguồn tin nội sinh

Vài nét về nguồn tin nội sinh của Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Những nhận xét về quá trình thu thập, phát triển nguồn tin nội sinh. Một số ý kiến về giải pháp phát triển nguồn tin nội sinh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23278

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Vai trò của Công đoàn trong công việc bảo vệ quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt NamNghiên cứu những vấn đề khái quát chung về công đoàn và vai trò của tổ chức công đoàn. Nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề lý luận và thực tiễn việc thực hiện vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm trong việc thực hiện vai trò bảo vệ quyền lợi người lao động của công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51273

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

- Xây dựng khung lý thuyết phân tích nội dung, các yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tổng kết và làm rõ kinh nghiệm đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của một số quốc gia và rút ra bài học cho Việt Nam
- Phân tích thực trạng đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.
- Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh kinh tế cho quá trình hội nhập của Việt Nam đến năm 2025.

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Danh hoá trong tiếng Việt hiện đại : Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ: 5 04 08

Xác định khái niệm danh hoá, mô tả hiện tượng danh hoá trong mối liên quan với hiện tượng chuyển loại trên các bình diện sự chuyển hoá về ý nghĩa khả năng và phạm vi hoạt động định danh. Mô tả phân tích để đưa ra danh sách các yếu tố danh hóa,...
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34881

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Tìm hiểu tư tưởng chính trị Nho giáo Việt Nam từ Lê Thánh Tông đến Minh Mệnh : TS. Lịch sử Việt Nam 5.03.15

Lần đầu tiên tư tưởng chính trị Nho giáo ở Việt Nam được nghiên cứu như một quá trình gồm nhiều giai đoạn nối tiếp nhau, cụ thể luận án đi sâu nghiên cứu tư tưởng chính trị Nho giáo ở hai giai đoạn : Lê Thánh Tông (1460-1497) và Minh Mệnh (1820-1840). 

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Ảnh - Nguồn sử liệu để nghiên cứu lịch sử (Qua tài liệu ảnh về kháng chiến chống thực dân Pháp) : Luận án PTS. Lịch sử: 62 22 54 01


Trình bày những vấn đề lý luận, phương pháp sưu tầm, phân loại lựa chọn và phân tích, phê phán tài liệu ảnh với tư cách là một nguồn sử liệu để nghiên cứu về lịch sử nói chung và lịch sử chống thực dân Pháp nói riêng. Thông qua luận án tác giả muốn đề cao vai trò, ý nghĩa của tài liệu ảnh trong nghiên cứu lịch sử.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34953

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Đánh giá tương quan giữa điểm thi đánh giá năng lực và điểm thi trung học phổ thông quốc gia

Nghiên cứu được tiến hành ngẫu nhiên đối với 1549 sinh viên năm thứ nhất đang học tại các Trường thành viên và Khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Ngoại Ngữ, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Kinh tế, Khoa Y - Dược). Đây là những sinh viên đã tham gia kì thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQGHN và kì thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia. Kết quả cho thấy có sự tương quan có ý nghĩa thống kê giữa điểm thi ĐGNL và điểm thi THPT.

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Hành vi nguy cơ khi tham gia giao thông đường bộ của thanh thiếu niên

Bài báo trình bày kết quả khảo sát 170 thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Hà Nội, được chọn mẫu ngẫu nhiên, độ tuổi từ 15-24 về các hành vi nguy cơ của họ khi tham gia giao thông đường bộ bằng các phương tiện xe đạp điện, xe máy điện và xe máy. Thời gian thu thập dữ liệu từ tháng 3-5/2015. Phương pháp nghiên cứu chính là điều tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: phần lớn thanh thiếu niên có ít hơn 3 lần thực hiện các hành vi nguy cơ trong thời gian 30 ngày gần đây; các hành vi nguy cơ nhiều nhất ở thanh thiếu niên là “sử dụng điện thoại khi lái xe” và “đi sai làn đường”; Có sự khác biệt về hành vi nguy cơ khi tham gia giao thông đường bộ giữa các nhóm sinh viên xét theo tiêu chí giới tính, tuổi và loại phương tiện sử dụng.

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Marketing - Hoạt động thiết yếu của các thư viện đại học Việt Nam

Marketing được xem như là công cụ để nâng cao chất lượng của hoạt động thông tin thư viện. Các thư viện đại học Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo và nghiên cứu của nhà trường, đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin. Để giải quyết vấn đề này mỗi thư viện đại học một chương trình marketing cho riêng mình. Do vậy, bài viết này đề cập đến một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng một chương trình marketing, nghiên cứu thị trường(người dùng tin), phân loại người dùng tin, nhận biết được tiềm lực của bản thân, nhận diện được các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và nơi họ muốn sử dụng các dịch vụ đó, phát triển có hiệu quả các phương thức hoạt động và quảng bá hình ảnh thư viện.

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Thái độ ngôn ngữ đối với những hiện tượng biến đổi trong tiếng Việt trên mạng Internet hiện nay


Khảo sát thái độ đối với những hiện tượng biến đổi trong tiếng Việt trên mạng internet hiện nay thông qua một nghiên cứu trường hợp về việc sử dụng ngôn ngữ trên diễn đàn giải trí Kites.vn, bài viết đã đưa ra những bằng chứng định lượng về thái độ của cộng đồng mạng nói chung đối với những hiện tượng biến đổi ngôn ngữ này. Bài viết cũng chỉ ra những khác biệt thái độ giữa những người vừa sáng tạo vừa tiếp nhận ngôn phẩm (thành viên) với những người chỉ tiếp nhận ngôn phẩm (khách). Bằng những số liệu với độ khác biệt thống kê cao, bài viết cũng cho thấy những tương quan có ý nghĩa giữa giới, tuổi, học vấn và thái độ đối với ngôn ngữ mạng trong khi tần suất sử dụng internet lại không có một ảnh hưởng nào đối với những biến đổi ngôn ngữ ấy.

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Bối cảnh cuộc chiến tranh Việt Nam trước Tết 1968Vào cuối năm 1967, nhân dân miền Nam đã đánh bại các đợt phản công trong 2 mùa khô của hơn nửa triệu quân Hoa Kỳ. Trên chiến trường miền Nam, quân đội Viễn chinh đã ở vào ngõ cụt và tướng Westmorland đã hết kế hoạch tác chiến và dư luận Hoa Kỳ cho rằng ông ta không biết làm điều gì hơn là xin tăng viện và tăng viện. Trong khi đó, các chiến dịch ném bom bắn phá miền Bắc của Hoa Kỳ dù đã sử dụng gần 1 ngàn tấn bom đạn mỗi ngày và số bom đạn Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh phá hoại lần thứ nhất đã tăng từ 300.000 tấn năm 1965 lên 1 triệu tấn năm 1966 và 2 triệu tấn vào năm 1967 nhưng mọi ý đồ của Hoa Kỳ hòng đánh phá miền Bắc đã thất bại. Hoa Kỳ không thể ngăn chặn được chi viện của miền bắc cho miền nam.

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Dầu thô và khí tự nhiên


Dầu và khí là sản phẩm của quá trình biến đổi vật chất hữu cơ (VCHC) bị chôn vùi, lắng đọng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của một bể trầm tích dưới tác động của nhiều yếu tố, trong đó nhiệt độvà thời gian là các yếu tố vô cùng quan trọng. VCHC ở đây có thể ở dạng phân tán hay tập trung, cùng được lắng đọng và chôn vùi với các vật liệu trầm tích. Trong điều kiện lòng đất, dưới tác dụng của nhiệt độ, VCHC chuyển hóa thành dầu khí theo sơ đồ của Tissot và Espitalie : Dầu lộ thiên được phát hiện từ thời xa xưa ở thành phố Naftalan vùng ngoài Cavcasus và ở Iran dùng để đốt lửa.Năm 1856 ở Bắc Mỹ dầu được dùng làm nguyên liệu y học và chế biến thành dầu hỏa và trở thành một đối tượng văn hóa dân gian “ngọn lửa vĩnh cửu”. Giếng khoan dầu đầu tiên có chiều sâu 20m được khoan ở Oilcreek gần thành phố Pennsylvania, Bắc Mỹ do Edward Drak thực hiện vào năm 1859, từ đó cho đến năm 1900 được gọi là “thế kỷ dầu hỏa”.

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Bảo đảm quyền tiếp cận công lý - một yêu cầu trong việc bảo đảm quyền con người của tòa án


Bảo đảm quyền tiếp cận công lý là một yêu cầu đối với Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người. Mục đích quan trọng nhất của tố tụng tư pháp là bảo đảm cho mọi đối tượng trong xã hội có quyền tiếp cận công lý, tiếp cận Tòa án một cách không hạn chế và được xét xử công bằng, trong thời gian hợp lý. Bất bình đẳng về tiếp cận thông tin và các dịch vụ pháp lý đang là rào cản trong việc tiếp cận công lý, bảo đảm quyền của người dân trên thực tế. Việc cải cách tư pháp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp luật là nhu cầu cấp thiết bảo đảm quyền con người hiện nay ở Việt Nam.

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Truyền hình bình dân ở Việt Nam: Giữa dân chủ hoá và thị trường hoá

Bài viết này giới thiệu khái niệm “truyền hình bình dân” (ordinary television) – một khái niệm quan trọng liên quan tới sự phát triển của truyền hình thế giới trong bối cảnh hậu Chiến Tranh Lạnh. Mấu chốt của sự ra đời và phát triển của “truyền hình bình dân” nằm ở việc chuyển dịch trọng tâm từ các chương trình tin tức và phim truyền hình sang các chương trình giải trí liên quan tới đời sống hàng ngày, nơi những người “bình thường” - tức là những người không có chuyên môn gì về truyền hình - góp vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra nội dung phát sóng. Sau khi trình bày tổng quan lý thuyết, tác giả bài viết dùng khái niệm “truyền hình bình dân” để nhìn lại quá trình phát triển của truyền hình Việt Nam sau năm 1986. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích mối quan hệ giữa tính dân chủ và tính thị trường hàm ẩn trong quá trình bình dân hoá nội dung truyền hình.

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Vạn Hạnh-Lý Công uẩn nhìn tò cấu trúc quyền lực cặp đôi

“Vạn Hạnh-Lý Công uẩn nhìn từ cấu trúc quyền lực cặp đôi” là một cách tư duy hai nhân vật lịch sử Vạn Hạnh-Lý Công uẩn không từ nhân vật lịch sử mà tư duy từ cấu trúc quyền lực cặp đôi. Mỗi nhân vật này là một thành tố trong cấu trúc quyền lực kép trong thời loạn. Trên cơ sở đó, người viết tiến hành đặt cấu trúc quyền lực này trong hệ thống cấu trúc quyền lực Trung Hoa và Việt Nam. ở Việt Nam, người viết tiến hành đặt cấu trúc quyền lực này và các thành tố trong tiến trình Việt Nam trước nghìn năm Bắc thuộc và sau thời Lý đến nhà Nguyễn Đặc biệt bài viết đi sâu chỉ rõ điểm khác biệt và đặc sắc của hai thành tố đế vương và đế sư Vạn Hạnh-Lý Công uẩn so với các thành tố trước ông và sau ông, đồng thời so sánh với cả đế vương -đế sư Trung Quốc Trên cơ sở đó, người viết chỉ ra đặc trưng và đặc sắc của cấu trúc quyền lực này và điểm đặc sắc của từng thành tố và nền tảng triết học tông giao của cấu trúc.

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Phân tích hệ thống số Gini theo nguồn thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2012

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các nguồn thu nhập và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam trong thời gian từ 2001 - 2012. Với bộ dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình các năm 2006 - 2016, sử dụng phương pháp phân tách hệ số Gini ,...
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13106

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Những thách thức của Việt Nam khi thực hiện các cam kết của WTO : Đề tài NCKH. QK 05.07


Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của hội nhập kinh tế quốc tế và sự tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam. Giới thiệu kinh nghiệm tham gia WTO của một số quốc gia như: Australia, Ấn Độ, Trung Quốc. Phân tích những thách thức đối với Việt Nam khi thực hiện các cam kết của WTO như: Thủ tục gia nhập, lọ trình tham gia, quá trình đàm phán, cam kết, từ đó đưa ra một số đánh giá chung về những thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO như: thiếu tính bền vững, đầu tư và thương mại giảm sút do mất lòng tin của các đối tác, thương mại Việt Nam bị phân biệt đối xử, cải cách chính sách chậm chạp, sự cạnh tranh gay gắt cả trong nước và quốc tế, hệ thống cơ chế pháp lý trong nước chưa thích hợp với yêu cầu, tính phổ cập kiến thức và tính linh hoạt bị hạn chế. Từ đó đưa ra một số giải pháp như: nâng cao nhận thức đối với doanh nghiệp về những cơ hội và thách thức của quá trình hội nhập, khuyến khích các doanh nghiệp tự đổi mới và phát triển sản xuất kinh doanh, phù hợp với mục tiêu chính sách thương mại của nhà nước, chấp nhận cạnh tranh, coi đó là động lực để phát triển.

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Chân dung người phụ nữ Việt Nam qua các tranh ảnh. áp phích cổ động thời kỳ kháng chiến chống Mỹ


Hình ảnh người phụ nữ là biểu tượng chủ đạo trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Họ không chỉ hiện thân cho những phẩm chất tuyệt diệu của các nữ anh hùng thời xưa mà còn tiêu biểu cho những đức tính tốt đẹp nhất của người phụ nữ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Câu thành ngữ “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” xuất hiện khi sự tồn vong của quốc gia bị đe dọa và mọi phụ nữ đều tham gia vào cuộc kháng chiến để “trả thù nhà đền nợ nước”. Truyền thống đó đã được nhà nước khơi gợi, vận dụng để khích lệ người dân ra sức cống hiến và chiến đấu cho tổ quốc. Chính vì vậy, bất cứ sự đánh giá nào về chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam. Mà “bỏ quên” những người phụ nữ đều chỉ nói lên được một nửa câu chuyện.

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Thanh thiếu niên chơi game bạo lực: Những phân tích về tâm lí - xã hội và một số giải pháp quản lí - giáo dục định hướng

Trên cơ sở nghiên cứu 4.468 thanh thiếu niên Việt Nam chơi game ở độ tuổi từ 11-30 tuổi, trong đó có 63.7% người chơi game bạo lực tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh (đề tài do quỹ Nafosted tài trợ, 2010-2012), bài báo đề cập đến thực trạng chơi game bạo lực trong thanh thiếu niên, những ảnh hưởng và áp lực của game bạo lực đến người chơi. Thông qua đó, bài báo đề xuất những giải pháp ngăn ngừa game bạo lực từ phía các nhà quản lí và cha mẹ thanh thiếu niên.

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

   Cũng trong lời dạy về tế đàn, Phật cũng đưa ra một số cách làm ít tốn kém, ít phiền não nhưng lại có kết quả thiết thực hơn. 


Cũng trong lời dạy về tế đàn, Phật cũng đưa ra một số cách làm ít tốn kém, ít phiền não nhưng lại có kết quả thiết thực hơn như là: bố thí, cúng dường, xây dựng tịnh xá, Quy y, giữ Giới,… Trong những yếu tố trên thì yếu tố “giữ giới” có liên quan gián tiếp đến sự bình đẳng của chúng sanh.

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với một số lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

Tìm hiểu, khảo cứu nội dung của đạo đức Phật giáo để rút ra những giá trị tích cực. Phân tích, đánh giá những tác động của đạo đức Phật giáo đối với một số lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam. Nêu một số giải pháp nhằm phát huy những giá trị tích cực, khắc phục những hạn chế của đạo đức Phật giáo.


Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Vấn đề thực thi pháp luật về quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam hiện nay

Việt Nam là một nước đang phát triển do đó việc xác định vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và ngăn ngừa giảm thiểu chất thải nguy hại nói riêng là điều kiện tiên quyết trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước đồng thời cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi công dân. Việc hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại là một mục tiêu quan trọng, bởi nếu làm tốt điều đó chúng ta sẽ đồng thời làm tốt hai nhiệm vụ, đó là đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và gìn giữ một môi trường sống trong lành cho chúng ta trong hiện tại cũng như cả các thế hệ mai sau trong tương lai. 

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Lịch sử phát triển của Bảo Hiến

Bảo hiến (hay còn được gọi là bảo vệ hiến pháp hoặc tài phán hiến pháp-constitutional review/judicial review), theo định nghĩa của một số từ điển pháp luật phổ biến, có thể hiểu là thẩm quyền của các tòa án của một quốc gia được xem xét và đánh giá tính hợp hiến của các đạo luật hoặc quyết định của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Sở dĩ bảo hiến thường được gọi là judicial review vì từ trước đến nay nó gắn liền với chức năng của tòa án trong việc xem xét tính pháp lý trong hoạt động của các cơ quan hành chính

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Tìm hiểu giáo lý Đhacma về bổn phận đạo đức người phụ nữ Ấn Độ qua một số tác phẩm văn học Ấn Độ tiêu biểu : Đề tài NCKH

Đề tài nêu lên cái nhìn tổng thể về Ấn Độ qua những cơ sở lịch sử, xã hội và nền văn học Ấn Độ truyền thống. Đi sâu tìm hiểu những khái niệm chung về giáo lý Đhacma và bổn phận đạo đức người phụ nữ Ấn Độ. Khái quát hình mẫu người phụ nữ Ấn trong văn học Ấn Độ cổ đại, cận hiện đại và hiện đại.http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22681

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Ngôn ngữ - con đường đi vào Việt Nam học

Trong lĩnh vực nghiên cứu về đất nước và con người, về khu vực như Việt Nam, ngôn ngữ là thành tố đặc thù. Ngôn ngữ vừa là bộ phận hữu cơ của đối tượng nghiên cứu về đất nước và con người, về khu vực, vừa là công cụ để nghiên cứu toàn bộ đối tượng như một tổng thể, một hệ thống. Vì lẽ đó, các nhà khoa học thường bắt đầu nghiên cứu đất nước học hoặc khu vực học với những công trình về ngôn ngữ học, chí ít cũng là các bài viết, các tập sách mang tính ứng dụng, thiên về mặt miêu tả. Những sự tiếp cận có tính chất mở đường như vậy dĩ nhiên cũng có những nhược điểm, thậm chí nhầm lẫn. tuy nhiên, tác dụng của chúng trong việc đặt cơ sở ban đầu ở mứa độ này hay mức độ khác, chắc hẳn không ai là không thừa nhận.


Đặc điểm của các ngôi nhà cổ ở Hội An

Nói đến Hội An là nói đến một thương cảng phồn thịnh của các thế kỉ 16, 17 xưa kia nơi mà có rất nhiều thương nhân người Hoa, người Nhật, Tây Ban Nha…buôn bán tấp tập hay những ngôi nhà cổ mái ngói phong rêu, những con đường nhỏ nhắn vẫn từng ngày in dấu thời gian. Cùng với các di tích kiến trúc khác, nhà cổ đã góp phần làm cho Hội An trở thành một di sản văn hoá thế giới – “một di tích sống”. Nếu đã từng ghé thăm phố cổ Hội An, chắc hẳn bạn sẽ bị bị cuốn vào mê cung của những ngôi nhà cổ vô cùng đặc biệt nơi đây. Những ngôi nhà cổ Hội An là linh hồn của những phong vị và tạo ra nếp sống cổ.


Cấu trúc trọng nam của gia đình và tập quán sinh đẻ của người Việt

Nội dung bài viết "Cấu trúc trọng nam trong gia đình và tập quán sinh đẻ của người Việt" cung cấp cho các bạn những kiến thức về vị trí của trẻ em trong cấu trúc gia đình và dòng họ, dưới cái bóng của tổ tiên, đạo hiếu và vấn đề xã hội hóa trẻ em,…

Các nghiên cứu về làng Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21431

Đưa nam giới vào nghiên cứu giới tính Người Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21535

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Đâu cũng là nhà- đâu cũng là quê hương

Bất kỳ ai khi tới Minh Hải (nay đã tách thành 2 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu) đều không khỏi lấy làm ngạc nhiên khi đi tới đâu họ cũng nghe thấy cái tên Phan Ngọc Hiển. Từ người già, trẻ em, anh xe ôm tới tay bợm nhậu, dù đang “biêng biêng”, nhưng hễ nghe nhắc tới Phan Ngọc Hiển là thái độ trở nên khác hẳn. Sự thành kính, trân trọng hiện lên trên từng nét mặt. đã từ rất lâu người dân nơi đây coi Phan Ngọc Hiển như người thân, ruột rà, là hình mẫu lý tưởng để họ noi theo. 


Tên ông đã từng được đặt cho một huyện thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Giờ cái tên này gắn liền với hàng chục địa danh ở Cà Mau, Bạc Liêu. Nào là huyện Phan Ngọc Hiển, xã Phan Ngọc Hiển, đại lộ Phan Ngọc Hiển, trường Phan Ngọc Hiển... Cuộc đời nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhà cách mạng Phan Ngọc Hiển đã được nhà thơ Nguyễn Bá khắc hoạ khá rõ nét trong bản trường ca Hòn Khoai, được nhà điêu khắc Phước Sanh thể hiện qua hình tượng cánh buồm tượng trưng cho khát vọng tự do, được nghệ sĩ Trọng Nguyễn xây dựng thành vở cải lương Bóng biển nổi tiếng đã từng làm bao thế hệ khán giả khi xem phải rơi lệ. Vậy Phan Ngọc Hiển là ai mà gắn bó máu thịt với hàng triệu người dân nơi đây. Sự nghiệp hoạt động cách mạng của ông đã để lại những gì cho các thế hệ mai sau?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2161

Yếu tố nguy cơ của rối loạn dạng cơ thể ở vị thành niên : Luận văn ThS. Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

Trình bày cơ sở lý luận cho việc thực hiện đề tài, xây dựng các khái niệm. Tìm hiểu các yếu tố nguy cơ dẫn tới rối loạn dạng cơ thể tuổi vị thành niên. Nghiên cứu các thang đo có thể dùng trong nghiên cứu. Khảo sát yếu tố nguy cơ của rối loạn dạng cơ thể bằng các thang đo. Xử lý kết quả khảo sát.

Biến đổi khí hậu và bệnh tật: Từ cách nhìn địa cầu đến bối cảnh Việt Nam

Trong khoảng 2-3 thập kỷ trở lại đây, nhiều cảnh báo quốc tế đã đề cập nhiều đến mối liên quan giữa thay đổi khí hậu bệnh tật. Theo Y tế Thế giới (WHO, 19971) cho rằng từ 1975 đến 1996 đã có ít nhất 30 loại bệnh mới nổi lên hay xuất hiện lại nhiều hơn. Nhiều nghiên cứu cho rằng thay đổi khí hậu tác động đến dịch bệnh do côn trùng truyền (Woodruff, Guest et al. 20022). Sự xuất hiện của bệnh tật phụ thuộc vào mối quan hệ 3 chiều giữa vật chủ, tác nhân gây bệnh và trung gian truyền bệnh (Sutherst 2004).


Nghiên cứu sự thay đổi các nguyên tố vi lượng ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo : Luận văn ThS. Sinh học

Chạy thận nhân tạo là quá trình làm cân bằng các chất hóa học trong máu và lọc các chất cặn bã và dịch thừa ra khỏi máu đào thải ra khỏi cơ thể, đây là quá trình lọc máu ngoài thận có chu kỳ mà bệnh nhân cần gắn bó lâu dài. Chạy thận nhân tạo là cần thiết khi chỉ còn 10 - 15% chức năng thận. Chạy thận nhân tạo là cách dùng máy chạy thận thanh lọc các chất không cần thiết ra khỏi cơ thể giúp thay công việc của thận, bằng cách kiểm soát huyết áp và duy trì sự cân bằng thích hợp của chất lỏng và các chất điện giải, cũng có thể giúp cơ thể duy trì sự cân bằng axít-bazơ thích hợp.