Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu tâm lý học

Tâm lý học là một khoa học bao gồm nhiều chuyên ngành tâm lý học khác nhau với nhiều lý thuyết xây dựng khác nhau. Mỗi một học thuyết, lý thuyết, trường phái xuất hiện đều có những lý do, mang cội nguồn lịch sử riêng với những ưu điểm, mặt mạnhcùng những khiếm khuyết của nó, điều chúng ta có thể tìm thấy trong các giáo trình viết về lịch sử tâm lý học.
Giáo trình Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu tâm lý họclà cuốn sách dành cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành tâm lý học tiếp tục đi sâu thêm về những vấn đề lý luận và phương pháp luận của tâm lý học và các phương pháp nghiên cứu tâm lý học thường được sử dụng trong các công trình nghiên cứu thực tiễn, phần nào giúp cho các học viên thuận lợi hơn trong việc triển khai các nghiên cứu, hỗ trợ các học viên trong tiến hành viết luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ tâm lý học.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét