Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Một số đặc điểm thi pháp tiểu thuyết của Ian Ôtrênasếch : Luận án TS. Văn học

Văn học Pháp, trong ba thập niên cuối thế kỷ XIX, trải qua những biến động quan trọng. Về thơ, nhiều khuynh hướng xuất hiện: Parnasse (Thi Sơn), chủ nghĩa tượng trưng với nhiều sắc thái, từ Rimbaud, Verlaine, đến Mallarmé, Valéry... báo hiệu các khuynh hướng Dada, chủ nghĩa Siêu thực ở đầu thế kỷ XX.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét